Företagsfriskvård

Vindstyrkan erbjuder Företagsfriskvård!

Undersökningar visar gång på gång att de pengar som ett företag investerar i träning är väl investerade!

Att satsa långsiktigt på friskvård som förebyggande åtgärd ger förutom god hälsa bland medarbetarna, ökad produktivitet, minskad frånvaro, lägre personalomsättning, sänkta kostnader för sjukvård & rehabilitering och företaget upplevs som mer attraktivt.

Alla tjänar på att träna!

 

Kontakta oss, så hjälper vi er